Turvalisus ja privaatsus

energiapood.ee e-poe kasutustingimused

Viimati muudetud: 01.08.2021

 1. Lepingu kehtivus
  1. Veebikeskkonna energiapood.ee kasutamisele ja selles sooritatud ostudele kohalduvad alljärgnevad müügitingimused (edaspidi ka kui „Tingimused“).
  2. Lepingu poolteks on Arton Solar OÜ (edaspidi ka kui Müüja), mis tegutseb kaubamärgi energipood.ee nime all ning e-poe energiapood.ee kasutaja või kui kasutaja pole registreeritud, siis veebikeskkonnast energiapood.ee ostu sooritaja (edaspidi koos ka kui Ostja).
  3. Leping loetakse sõlmituks, kui Ostja vajutab nuppu „Kinnita tellimus“.
 2. Kauba eest tasumise kord
  1. Energiapood.ee e-poes märgitud kõik hinnad sisaldavad EV käibemaksu 20%.
  2. Tellimuse eest tuleb tasuda kogusummas koheselt pärast ostu sooritamist, v.a. punktis 2.3 sätestatud juhul. Tasuda on võimalik järgmistel meetoditel:
   1. Maksmine pangaülekande abil pangalingilt kas Swedpangas, SEB Pangas või Nordea Pangas (võimalik ainult Eesti pangakonto omamise korral);
   2. Maksmine Mastercard ja Visa krediitkaardi või deebet-krediitkaardi abil;
   3. Maksmine arve alusel.
  3. Kui tellimuse eest soovitakse maksta arve alusel, tuleb tasuda kauba eest 7 kalendripäeva jooksul pärast arve väljastamist. Kui arve ei ole tasutud 7 kalendripäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse. Enne tellimuse tühistamist saadetakse energiapood.ee poolt Ostja e-posti aadressile meeldetuletuskiri.
  4. Kui arvelduskontole laekuv summa on väiksem, kui kauba eest nõutav summa, teavitatakse sellest Ostjat energiapood.ee poolt ning palutakse tasuda puudu oleva summa.
  5. Enne maksmist kuvatav hind sisaldab makse ja saatmiskulusid.
 3. Kauba kättetoimetamine ja tarneaeg
  1. Postitamine
   1. Tellimus postitatakse, kui Arton Solar OÜ (energiapood.ee omanikfirma) arvelduskontole on makse laekunud
   2. Tellitud kaup, mis on laos olemas, postitatakse võimalusel kahe (2) tööpäeva jooksul alates tellimise hetkest, kuid mitte hiljem kui kümne (10) tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.
   3. Nädalavahetustel kauba komplekteerimist ja postitamist ei toimu.
   4. Energiapood.ee ei kohustatud postitama tellimust, kui Arton Solar OÜ arvelduskontole ei ole makset laekunud.
  2. Kauba Eesti-sisesed kättetoimetamise võimalused
   1. Tulen ise järele – kui tellimus on väljastamiseks valmis, saadetakse kliendi e-postile teavitus. Kaubad väljastatakse Arton Solar OÜ kontori juurest, aadressil Teemeistri 2, Tallinn (väljastamise aeg eelnevalt kokku leppida 5345 4437, Link@artonsolar.eu).
   2. Pakiautomaat – tellimuste täitmiseks kasutatakse SmartPosti/DPD pakiautomaate. Kui tellimus on SmartPosti edastatud, peaks see kliendini jõudma 1-3 päevaga. SmartPost toimetab tellimusi automaatidesse ka nädalavahetustel. Kauba pakiautomaati saabumisel edastab SmartPost kliendile teavituse SMS sõnumiga. Kui kliendi poolt märgitud telefoninumbrile ei ole võimalik teavitust saata, saadetakse see SmartPosti poolt kliendi e-postile. Smartpost toimetab paki kohale teie poolt valitud pakiautomaati. Hilisem kättesaamiskoha muutmine ei ole võimalik.
  3. Välisriikidesse toodete saatmise võimalused:
   1. Välisriikidesse saatmist ei toimi.
  4. Eestisiseselt kehtib tasuta transpordi võimalus Smartpostiga, kui soetatud kauba ostusumma on vähemalt 40 eurot. Kui ostusumma jääb alla 40 euro, on Smartpostiga saatmise hind 2.70 eurot.
  5. Jätame endale õiguse punktis 3.4 tasuta transpordiks sätestatud minimaalset ostusummat muuta või alandada näiteks kampaaniate puhul.
  6. Ostja peab jälgmina ja vastutab, et tellimuse sisestamisel on Ostja kontaktandmed esitatud korrektselt. Energiapood.ee ei vastuta toodete kohale toimetamisel tekkinud viivituse eest juhul, kui see on tingitud sisestatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.
  7. Juhul kui toode on laost otsas, teavitab energiapood.ee Ostjat e-posti või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse jõustumisest.
  8. Energiapood.ee on kohustatud kauba tarnima hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui kaupa ei ole võimalik tarnida, informeeritakse Ostjat sellest e-posti teel ning tagastatakse Ostja poolt makstud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
 4. Lepingust taganemise protseduur ja tagajärjed
  1. Lepingust taganemise protseduur
   1. Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva. jooksul.
   2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
   3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal teavitada energiapood.ee Tingimuste punktis 8 välja toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri). Ostja võib selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik (kättesaadav siit).
   4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Ostja saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
  2. Lepingust taganemise tagajärjed
   1. Kui Ostja taganeb kõnesolevast lepingust, tagastab energiapood.ee Ostjale kõik Ostjalt saadud maksed, sealhulgas kätte toimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kätte toimetamise viisist, mis erineb energiapood.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest kätte toimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil energiapood.ee saab teada Kliendi otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Energiapood.ee teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on andnud sõnaselgelt nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Ostjale sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Energiapood.ee võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et Ostja on asja pakendatud kujul tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
   2. Ostja kohustub lepingust taganemise korral saatma asja tagasi või andma selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Ostja teatas energiapood.ee oma taganemisest kõnesolevast lepingust, energiapood.ee üle. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja saadab lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Asja tagastamise kulud tuleb katta Ostjal. Maksimaalsed tagastamise kulud on ligilähedaselt 10 eurot.
   3. Tulenevalt energiapood.ee e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning avamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Ostja taganemisõiguse. Kui energiapood.ee on kätte saanud Ostja poolt tagastatud kauba, kohustub energiapood.ee tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
   4. Kui kauba tagastamist soovitakse juhtudel, kus kaubal on puudus või ei vasta tarbija poolt tellitud tootele, kannab tagastamiskulud energiapood.ee.
   5. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise korral.
   6. Ostjal on õigus tugineda kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
 5. Kaebuste esitamine
  1. Kui Ostja ei tagasta kaupa 14-päeva jooksul alates selle kättesaamisest ja asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus), tuleb lepingust taganemiseks esitada taganemise põhjus kirjalikus pretensioonis, mis esitatakse punktis 8 välja toodud kontaktandmetele.
  2. Kaubal puuduse ilmnemisel vastutab energiapood.ee kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest Ostjale. Kui Ostja ei teata asja mittevastavusest lepingutingimustele kirjalikult hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast mittevastavuse ilmnemist, eeldatakse et puudust ei esinenud asja üleandmise hetkel ja Ostja peab vastava puuduse olemasolu asja üleandmise hetkel ise tõendama.
  3. Kaebuses tuleb märkida:
   1. Ostja nimi ja kontaktandmed;
   2. Kaebuse esitamise kuupäev;
   3. Kauba puudus;
   4. Müüjale esitatav nõue;
   5. Lisada tehingu sooritamist tõendav dokumendi/ostutšeki/maksekinnituse koopia
  4. Energiapood.ee vastab kõigile kaebustele 15. päeva jooksul. Kui kaebusele ei ole võimalik 15. päeva jooksul vastata, informeerib energiapood.ee sellest Ostjat ning määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks.
  5. Kui energiapood.ee jätab Ostja pretensiooni rahuldamata, põhjendab ta otsust Ostjale kirjalikult.
  6. Lisaks on Ostjal õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi ka kui TTJA) poole. Kaebuste esitamise korra kohta on võimalik saada täpsemat infot TTJA koduleheküljelt.
 6. Isikuandmete kaitse
  1. Energiapood.ee töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Isikuandmete töötlemise täpsemaid tingimusi.
 7. Püsikliendiprogramm
  1. Üldist
   1. Energiapood.ee püsikliendil on meie online süsteemis oma konto, mille alt on võimalik vaadata ostuajalugu, salvestada lemmiktooteid, osa võtta püsikliendi eripakkumistest ning hallata oma kontoga seotud infot.
  2. Püsikliendi privileegid:
   1. Püsikliendipakkumised;
   2. Eelinfo kampaaniate, uudistoodete ja e-poe sooduspakkumiste kohta;
   3. Võimalus lisada oma kontole lemmiktooteid, mis on ostu sooritamiseks mugavalt eraldi kategoorias;
   4. Püsiklient saab kirjutada energiapood.ee veebikeskkonnas toodetele arvustusi. Kõik püsikliendi kirjutatud tootearvustuste varalised autoriõigused loovutatakse täies ulatuses tähtajatult alates arvustuse valmimisest ülemaailmseks kasutamiseks energiapood.ee poolt määratletud viisil kasutamiseks (sh oma toodete turunduseks) koos all-litsentsi andmise õigusega. Püsiklient annab energiapood.ee sama teose suhtes alates teose loomisest all-litsentsi andmise õigusega ülemaailmse tähtajatu ainulitsentsi oma isiklike autoriõiguste kasutamiseks igal viisil.
  3. Hea teada
   1. Energiapood.ee võib, aga ei ole kohustatud, rakendama boonuspunktide süsteemi
   2. Kui boonuspunktisüsteem on kehtiv, siis kogunevad boonuspunktid konkreetse püsikliendi arvele ja kantakse sinna ostu sooritamisele järgneva 7 päeva jooksul. Püsikliendiprogrammi boonuspunktid kehtivad kaks aastat. Boonuspunkte kolmandatele isikutele edasi anda ei saa.
   3. Boonuspunkte arvestatakse vaid juhul, kui Ostja on ennast energiapood.ee püsikliendiks registreerunud ning ostu sooritamise hetkel sisse loginud.
   4. Püsikliendikontol olevate boonuspunktide kohta saab infot püsikliendikeskkonda sisse logides, pöördudes energiapood.ee poole e-kirjaga või helistades telefonile +372 53454437.
 8. Kontaktid
  1. Üldkontaktid
   - Arton Solar OÜ (reg. kood 14486383), energiapood.ee e-poe platvormide omanikfirma
 9. Tingimuste muutmine ja lepingueelsed läbirääkimised
  1. Energiapood.ee jätab endale õiguse Tingimusi vastavalt vajadusele muuta. Kui Te olete registreeritud kasutaja, saadetakse Teile teade Tingimuste muutmise kohta ning kui Te soovite energiapood.ee teenuseid kasutada, peate nõustuma uute Tingimustega. Uute Tingimustega mittenõustumise korral ei ole Teil õigust energiapood.ee teenuseid kasutada.
  2. Vaidluse korral eeldatakse, et kehtivad viimati uuendatud Tingimused.
  3. Käesolevad Tingimused koos Privaatsustingimuste ja Tingimustes viidatud kolmandate osapoolte materjalidega moodustavad kõik lepingu tingimused, olenemata mistahes muudest lepingueelsetest läbirääkimistest.
 10. Teenuste kättesaadavus ja intellektuaalne omand
  1. Energiapood.ee teeb kõik endast oleneva, et veebikeskkonnas energiapood.ee oleks võimalik teenuseid kasutada, kuid vahel ei pruugi see võimalik olla (võivad esineda tehnilised tõrked, katkestused vms). Seetõttu ei saa Energiapood.ee tagada ega taga, et veebikeskkond Energiapood.ee on alati kasutusvalmis ja töökorras.
  2. Kaubamärk energiapood.ee on kaitstud vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Igasugune kaubamärgi kasutamine ilma selle omaniku loata on keelatud, v.a. kui seadusega on sätestatud teisiti.
  3. Veebikeskkond tervikuna, selle üksikud komponendid ja selle lähtekood on kaitstud energiapood.ee või teiste isikute autoriõigusega. Lisaks on autoriõigusega või muude intellektuaalomandi õigustega kaitstud veebikeskkonnas kuvatavad fotod ja muu materjal, mille kohta ei ole eraldi märgitud, et tegemist on vabalt kasutatava materjaliga. Selliste materjalide kopeerimine, levitamine või muul moel kasutamine muuks kui isiklikuks otstarbeks ilma õiguste omaniku nõusolekuta on keelatud, v.a. kui selline õigus tuleneb seadusest.
 11. Tingimuste kohaldamise erisus juriidilise isiku puhul
  1. Juriidilisest isikust Ostjale ei kohaldata (koos alapunktidega) käesolevate Tingimuste punkte 4, 5.1 ja 5.2. Osas, milles ei kohaldata käesolevaid Tingimusi lähtuvad energiapood.ee ja juriidilisest isikust Ostja seaduses sätestatust.
 12. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus
  1. Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  2. Vaidlused lahendatakse esmalt pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Nende ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.